Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Over ons

Door de multidisciplinaire samenstelling van onze groepspraktijk kunnen we een meer gerichte en snellere zorg aanbieden op basis van jouw klachten en ziektebeeld. We staan in voor medische verzorging vanuit verschillende expertisegebieden en kunnen op die manier streven naar een optimale fysieke gezondheid én mentaal welzijn voor al onze patiënten.

Je kan bij ons terecht voor algemene huisartsgeneeskunde met diagnose en zorg van jong tot oud. We vormen je eerste aanspreekpunt en leveren medische voorlichting, preventie, vaccinatie, bloedafname, preoperatief onderzoek, wondverzorging, kleine ingrepen en begeleiding van chronische aandoeningen.

Ook voor het bijhouden en bespreken van je medisch dossier, bijstand bij ongevallen en schadegevallen, en sportattesten kan je bij ons aankloppen.

U kan ook terecht voor alle sport-gerelateerde pathologie en sportmedische keuringen voor verschillende sportfederaties. 

Op eigen initiatief of op advies van een arts kan je bij ons op consultatie voor psychische problemen of psychosomatische klachten. We geven je informatie om psychologische problemen te voorkomen, stellen diagnoses, adviseren je over therapiemogelijkheden en zorgen voor een passende behandeling van zowel lichte hulpvragen als ernstig psychisch lijden.

Wij bieden een eerstelijnshulpverlening en richten ons op een kortdurende behandeling in de vorm van een aantal sessies via individuele raadpleging, ouder-kind therapie, gezinsbegeleiding of koppeltherapie.

Heb je nood aan podologische zorg? Bij de podoloog in onze praktijk kan je terecht voor een uitgebreide ganganalyse en podologische zolen. De podoloog gaat de oorzaak van je problemen opsporen en deze adequaat behandelen. Daarnaast kan je bij ons ook terecht voor een podologische voetzorg met oog op het duurzaam oplossen van je voetprobleem. 

 

Praktisch

Ben je reeds patiënt bij ons? Dan kunnen we bepaalde algemene medische vragen omtrent het gebruik van je medicatie en behandeling, per mail beantwoorden. We bieden nagenoeg geen diagnose per mail. Hiervoor raden wij je aan om een afspraak te maken en bij ons langs te komen.

Vraag ook voldoende medicatievoorschriften tijdens je consultatie. Er mogen enkel attesten die stroken met de waarheid uitgeschreven worden. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. Herhalingsvoorschriften voor medicatie kunnen wel per e-mail aangevraagd worden, die dan via elektronische weg aan je vaste apotheker bezorgd worden.

Tarieven en terugbetalingsmogelijkheden
 

Onze huisartsen zijn geconventioneerd en de tarieven zijn conform de geldende RIZIV-normen. Je betaalt dus het officiële tarief voor onze medische zorg.

Kortdurende eerstelijnszorg bij onze klinische psychologen wordt mits een voorschrift gedeeltelijk terugbetaald door de mutualiteit. Het is evenwel aangewezen om bij je mutualiteit de voorwaarden tot terugbetaling, het bedrag van de tegemoetkoming en het maximum aantal sessies per jaar dat terugbetaald wordt, na te gaan.

Onze podoloog is grotendeels niet geconventioneerd waardoor prestaties niet terugbetaald worden door het RIZIV. De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke tegemoetkoming naargelang het type behandeling en het aantal sessies. Ga dus best bij jouw mutualiteit na voor welke podologische behandelingen je een tegemoetkoming krijgt.